Guo Fengyi

Long March Capital III: Visual Economy

Chen Jie, Chen Qiulin, Guo Fengyi, Hong Hao, Jiang Jie, Lin Tianmiao, Liu Wei, Ma Han, Mu Chen and Shao Yinong, Qin Ga, Qiu Zhijie, Shi Qing, Wang Gongxin, Xiao Lu, Xiao Xiong, Xu Zhen, Yu Hong, Yang Shaobin, Yang Zhenzhong, Zhu Yu, Zhan Wang, Zhang Hui, Zhou Xiaohu
2008.5.17 – 8.25
Long March Space, Beijing

 

Press release

Long March Project: Yan’an

Cai Guo-Qiang, Chen Shaofeng, Dong Jun and group, Guo Fengyi, He Jinwei, Hong Hao, Jiang Jie, Li Fang, Li Yang, Liang Yue, Liu Dahong, Jennifer Wen Ma, Miao Xiaochun, Qiu Zhijie, Shen Xiaomin, Shu Yong, Sui Jianguo, Wang Shugang, Wang Wei, Song Dong, Xiao Lu, Xiao Xiong, Yan Lei, Yu Hong, Yue Luping, Zhu Fadong, Dan Mills, Dmitry Gutov, Luchezar Bodeyvich, Trinh T. Minh-ha, Ulrike Ottinger

2007.2.3 – 3.25

Long March Space, Beijing

 

Press release

Long March Capital

Chen Qiulin, Chen Xiaoyun, Deng Dafei, Guo Fengyi, He Jinwei, Hong Hao, Jiang Jie, Jin Zhilin, Li Qiang, Li Tianbing, Li Shurui, Li Zhenhua, Lin Tianmiao, Liu Ding, Liu Liping, Ma Liuming, Liu Wei, Song Yonghong, Qin Ga, Qiu Zhijie, Shao Yinong+Mu Chen, Wang Jingsong, Wang Mai, Xiao Xiong, Yu Hong, Zhan Wang, Zhuang Hui

2006.2.11 – 7.2

Long March Space, Beijing

 

Press release

The New Long March Space Inaugural Exhibition

Guo Fengyi, Hong Hao, Li Tianbing, Liang Suo, Liu Chengying, Liu Wei, Qin Ga, Shi Qing, Sui Jianguo, Wang Mai, Wang Jinsong, Wang Wei, Wang Wenhai, Xiao Xiong, Yu CongRong+MaLimei, Zhan Wang, Zhou Xiaohu

2005.1.30 – 3.20

Long March Space, Beijing

 

Press release


REPRESENTED ARTISTS

COLLABORATING ARTISTS