Zhang Hui, 2012–2016

Ed. Lu Jie, Zhang Hui, 2012–2016 (Beijing: Long March Space, 2018)

Chinese and English language with essay by Lu Mingjun

Zhang Hui, 2012–2016

Zhan Wang: Forms in Flux

Ed. Feng Jiao, Hsinke Lee, Zhan Wang: Forms in Flux, exh. cat. (Beijing: China Federation of  Literary and Art Circles Publishing House, 2018)

Chinese and English language with texts by Zhan Wang, Fumio Nanjo, Wang Wei

Zhan Wang: Forms in Flux

Yu Hong: Garden of Dreams

Ed. Fan Di'an, Yu Hong: Garden of Dreams, exh. cat. (Hefei: Anhui Fine Arts Publishing House, 2016)

Chinese and English language with texts by Fan Di'an, Wang Huangsheng, Lu Mingjun, He Guiyan, Sheng Wei, Karen Smith

Yu Hong: Garden of Dreams

Zhan Wang: Morph

Zhan Wang: Morph, exh. cat. (Beijing: Long March Space, 2015)

Chinese and English language with text by Zhan Wang, Wu Hung

Zhan Wang: Morph

Wang Jianwei: A Moment of Weakness

Ed. Lu Mingjun, Wang Jianwei: A Moment of Weakness (Beijing: Long March Space, 2015)

Chinese and English language with texts by Lu Mingjun, Wang Jianwei

Wang Jianwei: A Moment of Weakness

Yu Hong: Wondering Clouds

Ed. Patrick Liu, Theresa Liang, Yu Hong: Wondering Clouds, exh. cat. (Beijing: Long March Space, 2014)
Chinese and English language with essay by Heinz-Norbert Jocks

Yu Hong: Wondering Clouds

Yu Hong: On the Clouds

Ed. Patrick Liu, Theresa Liang, Yu Hong: On the Clouds, exh. cat. (Beijing: Long March Space, 2014)
Chinese and English language with interview by Melisa Chiu

Yu Hong: On the Clouds

Zhang Hui

Ed. Wang Chengyan, Zhang Hui (Beijing: Long March Space, 2012)
Chinese and English language with essay by Colin Chinnery

 

Zhang Hui

Zhu Yu

Ed. Lu Jie, Zhu Yu (Beijing: Long March Space, 2011)

Chinese and English language with essay by Colin Chinnery

 

Zhu Yu

Yu Hong: Golden Horizon

Ed. Theresa Liang, Yu Hong: Golden Horizon, exh. cat. (Beijing: Long March Space; Milan: Edizioni Charta, 2011)
English language with texts by Zhang Qing, Alexandra Munroe and Du Xiaozhen

 

Yu Hong: Golden Horizon

LIU WEI TRILOGY

Ed. Guo Xiaoyan, Liu Wei: Trilogy, exh. cat. (Shanghai: Minsheng Art Museum; Milan: Edizioni Charta, 2011)
English language, with texts by Gunnar B.Kvaran, Guo Xiaoyan, Hans Ulrich Obrist

LIU WEI TRILOGY

Zhan Wang: The New Suyuan Stone Catalogue

Ed. David Tung, Sheryl Cheung, Zhan Wang: New Suyuan Stone Catalogue (Beijing: Long March Space; Milan: Edizioni Charta, 2011)

English language with texts by Zhan Wang, Wu Hung

 

Zhan Wang: The New Suyuan Stone Catalogue

Yang Shaobin: Blue Room

Ed. Christian Gether, Stine Høholt, Camila Jalving, Yang Shoabin: Blue Room, exh. cat. (Denmark: Arken Museum of Modern Art, 2010)
English language with texts by Christian Gether and Guo Xiaoyan

 

Yang Shaobin: Blue Room

Yang Shaobin: X-Blind Spot

Ed. Lu Jie, Yang Shaobin: X-Blind Spot (Beijing: Long March Space, Milan: Edizioni Charta, 2009)
English language with texts by Lu Jie, Nikos Papastergiadis, Long March Writing Group

 

Yang Shaobin: X-Blind Spot

Zhang Hui: Partial Zones

Ed. Lu Jie, Zhang Hui: Partial Zones, exh. cat. (Beijing: 25000 Cultural Transmission Center; New York: Long March Foundation, 2006)

Chinese and English language with texts by Qiu Zhijie, Xiao Xiong

Zhang Hui: Partial Zones

Yu Hong: Another Look

Ed. Lu Jie, Yu Hong: Another Look, exh. cat. (Beijing: Long March Space, 2006)

Chinese and English language with text by Zhai Yongming

Yu Hong: Another Look

Yang Shaobin: 800 Meters Under

Ed. David Tung, Yang Shaobin: 800 Meters Under, exh. cat. (Beijing: Long March Space, 2006)
Chinese and English language

Yang Shaobin: 800 Meters Under

Guo Fengyi: Who Is Guo Fengyi?

Ed. Lu Jie, Guo Fengyi: Who Is Guo Fengyi?, exh. cat. (Beijing: Long March Space, 2005)
Chinese and English language with texts by Chang Tsong-Zung, Gao Shiming, Lu Jie

Guo Fengyi: Who Is Guo Fengyi?