Wang Jianwei

Modern Time

Wang Jianwei, Xu Zhen, Yu Hong, Zhan Wang

Ullens Center for Contemporary Art, Beijing, China

2018.5.26 – 6.1

Link

Modern Time

Wang Jianwei, Xu Zhen, Yu Hong, Zhan Wang

Modern Art Base, Shanghai, China

2018.5.11 – 5.17

Link

 


REPRESENTED ARTISTS

COLLABORATING ARTISTS