Entropy

Liu Wei, Tianzhuo Chen

Faurschou Foundation Beijing, Beijing, China

2018.9.9 – 2019.2.24

Link

Installation view of “Entropy” Faurschou Foundation, Beijing, 2018
Liu Wei, Microworld, 2018
© Liu Wei Studio
Photo by Jonathan Leijonhufvud
© Faurschou Foundation

 

Installation view of “Entropy” Faurschou Foundation, Beijing, 2018
Tianzhuo Chen, Ksana, 2018, Performance (北欧、宝贝中国玉、Ndoho), Duration: 180 min
© Tianzhuo Chen and Long March Space
Photo by Jonathan Leijonhufvud
© Faurschou Foundation

 

Opening performance of “Entropy” Faurschou Foundation, Beijing, 2018
Tianzhuo Chen, Ksana, 2018, Performance (北欧、宝贝中国玉、Ndoho), Duration: 180 min
© Tianzhuo Chen and Long March Space
Photo by Jonathan Leijonhufvud
© Faurschou Foundation