Reconstructing Utopia ——Architecture and Art Exhibition

Liu Wei, Wang Jianwei

OCT Art & Design Gallery, Shenzhen, China

2018.3.24 – 5.20

Link

Liu Wei, Merely a Mistake II No.2, 2009-2011

Wang Jianwei, Continuous creation of life is change – The actors, 2017

Wang Jianwei, Another No.10, 2017

Wang Jianwei, A result, 2017