Remapping Reality— Selected Video Collection from Wang Bing

Ran Huang, Hu Xiangqian

OCAT Shanghai, Shanghai, China

2019.3.23−2019.6.16